Galerij van personen in het onderwijs.

Van elke groep hebben we de ons bekende namen op een rij gezet. De gegevens zijn per subrubriek lang niet altijd volledig en er zijn hiaten. De jaartallen achter een naam geven de, geschatte, periode van de functie vervulling aan.

Als er achter de naam een icoon staat kunt U daarop klikken: blauw: gegevens zonder foto, rood met foto.

Staat er achter de naam ook een icoon zoals hieronder bij de hoofdrubrieken aangeven dan komt de persoon ook in een andere rubriek voor, erop klikken en U komt direct bij de betreffende rubriek.

Elke aanvulling, namen, data, etc. etc. is welkom, bij voorkeur via  webmaster@fledderkerspel.nl

Voor  het laatst bijgewerkt op: 26-04-2021

Hoofd rubrieken op andere pagina's, klik op de icoon
Openbaar bestuur  Gezondheidszorg Kerken Onderwijs
Cultuur en ontspanning Maatschappij van Weldadigheid Sport en jeugdwerk   Onze vereniging 
  Maatschappelijke instellingen Diversen  
   

 

Sub rubrieken op deze pagina
Openbare lagere school Boschoord "Winter" school Doldersum Bosbouwschool Frederiksoord Kleuterschool Frederiksoord
Naaischool Frederiksoord Openbare lagere school Frederiksoord Tuinbouwschool Frederiksoord Zangschool Frederiksoord
Christelijke lagere school Nijensleek Openbare lagere school Nijensleek Kleuterschool Vledder Openbare lagere school Vledder
Openbare lagere school Vledderveen Kleuterschool Wilhelminaoord Openbare lagere school Wilhelminaoord Onzeker

 

Openbare lagere school Boschoord (Rijksschool III)
De school was, i.v.m. de weigering van het gemeentebestuur van Vledder het onderwijs over te nemen van de maatschappij van Weldadigheid, gesloten van aanvang 1862 tot midden 1863, ging vanaf 01-05-1868 verder als Rijksschool III Marijke Henrichs Jasper-Lössing, onderwijzeres, 1882-1888.
Steven van Loon, onderwijzer, hoofd der school, 1896-1901-1932
Hendrik de Nekker, hoofd der school, 1863-1877 Caharina Dolphina (Cato) van Olphen-Nolet, handwerkjuf, 1888-1933  
Wouter Laurens Vogelesang, hoofd der school, 1877-1881 Jan Hendrik Klein, onderwijzer, 1901-1903 
Jan Lijsten, onderwijzer, hds,1882- 1893 Hendrik Wanningen, onderwijzer, 1908-1910
Egbert Mulder, onderwijzer, 1881-1883 Froukje Hebers, 1918-1920
Johannes Christiaan Albertsma, onderwijzer, 1884-1889 ?-...... van den Berg-Hartstra, onderwijzeres, 1922-1930  
    Dirk de Vries, onderwijzer, hoofd der school, 1932-1934
Ruurd Smits, hoofd der school, 1893 -1901 De school is per 01-05-1934 gesloten  
Naar boven
"Winter" bijschool Doldersum (....-1847-1875)
In gebruik tot en met het seizoen 1874-1875, in de raadsvergadering van 17-08-1875 werd voorgesteld de kinderen onder te brengen op de school te Vledder, op 13-01-1876 werd besloten dat zij naar de school in Boschoord dienden te gaan en werd de deze school opgeheven. Het gebouw werd verkocht t.b.v sloop. Roelof Schuiling, kwekeling, 1871-1872 
Gerhardus Geskus, kwekeling, 1872-1873
Pieter Douwe Jonkers, kwekeling, 1873-1874
Jan Bleeker, hulponderwijzer, 1857-1876 Kasper Supheert, kwekeling, 1874-1875
Naar boven
Kleuterschool Frederiksoord (....-1950-1969-....)
Sjoukje Menger, leidster, 1950-1954  Erna Wierda, leidster 1959-1961
Bakker, Sjoukje leidster ....-1952-1953-... Femke Santing, leidster, ....-1961-....
Annie Puper, leidster, ...-1954-.... Alie Willems, ....-....  
Lenie Hof, leidster, ....-1951-....     
Naar boven
Openbare lagere school Frederiksoord (Rijksschool I)
De school was, i.v.m. de weigering van het gemeentebestuur van Vledder het onderwijs over te nemen van de maatschappij van Weldadigheid, gesloten van aanvang 1862 tot midden 1863, ging vanaf 01-05-1868 verder als Rijksschool I Frederik Karolus de Jong, (hulp)onderwijzer, 1880-1882
Op 15 december 1886 werd de verbouwde school geopend. 
Jan Hessels van Wolda,  1818 - 1824 Anna Annelina Ellerbroek, onderwijzeres handwerken, 1881-...
Johannes Henricus Geraets, ondermeeester, 1818/1819-1825  Willem Doodhagen (sr), onderwijzer, 1881-1921
Hendrik Hendriks Middelboer, onderwijzer, 1820-1822 K. Westra, onderwijzer, 1885- ...
Jacob Remmelts Booij, onderwijzer, 1822-1824 Frederika M.L. Aukes, onderwijzeres, 1886- ....
Jacob Kornelis Mulder, onderwijzer, 1824-1832 Susanna J.C. Schuuring, onderwijzeres, 1886 -1887
Johan Diederik Aukes, onderwijzer, 1832-1863, h.d.s. 1863-1865 Ruurd Smits, onderwijzer,1887- 1893
Coenraad Jager, ondermeester, 1833-1835 Lina Mulders, onderwijzeres, 1887-1890
Janus Meijer Drees, ondermeester, 1835-1838 Rika Uden Masman, onderwijzeres, 1888- 1890
Hendrik May, ondermeester, 1839-1843 wed. Ida Grietina Smit-ten Hagen, onderwijzeres, 1890-......
Johannes Stephanus Molewijk, ondermeester, 1844-1850 Steven van Loon, onderwijzer, 1893-1896
Gerrit Hermanus Molenwijk, onderwijzer, ....-1853  Jan Lijsten, onderwijzer, hds, 1901-1921
Willem Richmond, ondermeester, ....-1853-.... Gesina Mathilda Vleugel, handwerkonderwijzeres, 1901-....
Cornelis Bouten, 1852-1853 K. Troost, onderwijzer, 1901-....
Wiecher Nieuwenhuis, hulponderwijzer, 1864-1868 Willem Doodhagen (jr), hulponderwijzer, 1901-....
Harm Rodenboog, onderwijzer h.d.s.1865-1901 Johannes Christiaan Albertsma, onderwijzer,....-1889-....,  1900-1901
Fredrik Wesseling, onderwijzer, 1867-1870 J. Kok, onderwijzer, 1905-...
Hendrik Troost, onderwijzer, 1869-1869, 1870-1871 Gezina Jakoba ten Hagen, onderwijzeres,1907-1927-....
L. Veen, hulponderwijzer, ....-1872   Geert Steegstra, onderwijzer, 1903-1908
Petrus van Son, hulponderwijzer, 1872-.... Cornelis Kok, onderwijzer, 1910-1917
Alle Harsveld, hulponderwijzer, 1874-.... Aaltje Brands, onderwijzeres, 1918-1919
Kasper Supheert, kwekeling/hulponderwijzer, 1875-.... Heiko Roelf Roelfsema, hoofd der school,1921-1927
Op 02 mei 1868 werd de vernieuwde school geopend, ging toen verder als Rijksschool I   Foppe Albert Plomp, onderwijzer, ....1924-1928-....
S. Molewijk, hulponderwijzer,...-1877  Lubbert Eppinga, h.d.s., 1927-1934
Jan Bergsma, hulponderwijzer, 1872-1874 Margje Russcher, onderwijzeres, 1924-1930
Marcelis Hendrik van Gestel, hulponderwijzer, 1879-1880 Reina Geertruide Meinardi, onderwijzeres, ...1930-1931-....
    De school is per 01-05-1934 gesloten  
Naar boven
Naaischool Frederiksoord (....-1894- 01x05x1943)
Data oprichting en beëindiging, nog niet bekend, Onderwijzeressen werden formeel aangesteld en bekend gesteld via gebruikelijke kanalen zoals ook voor het lager onderwijs etc.. Het is mogelijk dat er nu bij Rijksschool I aangegeven onderwijzeressen "nuttige handwerken" in werkelijkheid in deze school hebben gefunctioneerd. Waar het onderwijs werd gegeven is nog niet bekend. De school is op 03 april 1909 het gooien van een sigaar op het rieten dak afgebrand. Tjitskea Lambertina Rodenboog, handwerkonderwijzeres, 1894 -....
de dames Vleugel, nadere specificatie nog niet bekend, 1918-1929  
Naar boven
G.A. van Swieten Tuinbouwschool Frederiksoord (1884-2005)
Arthur Carolus Ide, hoofd der school, 1884-1896  H.J. Zandbergen, leraar, 1968-1971
Jannes Pol, onderwijzer, 1884-1892   ir. J.W. Zaayer, leraar, 1968-...., 1973-....
Gerrit Jan Boswinkel, tekenleraar, 1884 - 1890 drs. Jan H. Reinders, leraar, 1968-1984-....
Harm Rodenboog, leraar rekenen,1884-1890 ir. M. Aardema, leraar, 1969 - 1985
Geert van der Heide, tuinchef, 1884-1896 ir. Ferry B. Feldbrugge, leraar 1969-1983, h. d. s., 1983-1988
Carsten Hendricus Claassen, onderwijzer, 1889-1890, 1895-1896 Frits A. van der Bij, leraar, 1969-1986-...
Sijwko Bleeker, onderwijzer,(1890-1896), hoofd der school, 1896-1932  ir. Lubbertus Tjarko Willem Haarsema (Bert) Nieland, leraar, 1969-1984-.... 
Ruurd Smits,tekenleraar, 1890-.... Gerrit Noordhuis, administateur, 1970-....
P. Hazeloop, tuinchef, 1885-1890   J. Oosterbeek, leraar, 1970-1971
Steven van Loon, leraar rekenen, 1890-1901 ir. Bernard H. Berendsen, leraar, 1969-1984-....
M. Holl, tuinman/tuinbaas, 1890-1891   Jan van Zinderen, leraar, ....-1970-1973
Pieter Vermeeren, tuinman/tuinbaas, 1892-1893 Teun Schipper, onderwijzer, ....-1963-1986
Jan Lijsten, leraar, 1893-1902 M. Haitsma, leraar, 1970 - 1985
Willem Hendrikus Hol, tuinbaas, 1896-1937 J.G. Heeg, leraar, 1971-1984-....
Cornelis Groeneveld, onderwijzer, 1899-.... H. Boerwinkel, leraar, 1971-.....
Herman de Greeff, leraar, 1896-1925 ir. J.C.L. van Esch, leraar, 1971-1972, 1984-....
S.  van Loon, onderwijzer, sep 1900-1901 F.M. Kok, leraar, 1972 - 1974
Hendrik Stienstra, leraar, 1901-1924 G.J. Wisselink, leraar, 1972 - 1973
Jan Philip Kwint, tuinchef bloemisterij,1906-1907 J.L. Wijshake, leraar, 1972 - 1974
Adriaan Pieter Wezel, tuinchef bloemisterij, 1908-1911 H.C.J. Brand, lerares, 1973-1974
Pieter Johannes de Rooij, tuinman, 1911-1913 H. Bolscher, leraar, 1973-1974
Gerrit Jan Mensink, tuinchef, 1913-1914 Susanne Tonkens-Hart, 1974 - 1976 
Johannes Franciscus le Loux, tuinknecht, 1914-1942 W.A.M. Nijenhuis, leraar, 1974-1984-...
Marius Eduard Donkersloot, tuinman, 1914-1916 C. Feenstra, leraar, 1975 -1976
Pieter Dreeuws, tuinman, 1917-1919 Henk C. Fokken, leraar, 1975 -1998-.....
Reinier A.W.A. van Deursen, chef kweker, 1920-1921, 1925-1942 C.J. Heeg-de Willigen, lerares, 1975-1984-....
Hesso Veendorp, chef de culture, 1921-1924 J. Th (Co) Schadron, leraar,1976-1988, h.d.s 1988-1990
Peter van Emst, leraar, 1924-1927 ir. Theo J.M. Janson, leraar, 1976-1984-....
Coenraad Dijkhuizen, tuinchef, 1924-1925 Y. M. Wilken, lerares, 1977 - 1980
Gerardus Pieter Pieterse, chef kweker, 1925-1944 M. Kok, ... - 1977 -  1979
Tjemme van der Meer, wnd h.d.s, leraar, 1927-1945 Arend Jan Oosterveld, tuinman, ....-1977
ir. Anton Schuttevaęr, hoofd der school,1932-1939 L. Schotel, leraar, 1977
Herman H. Vegter, leraar, 1932-1934, 1945-1964 Henk J. Mantje, leraar, 1977-1984-....
ir. Bauke Bosma, leraar, 1932-1935, hoofd der school, 1947-1962 Henk Damhuis, tuinman, 1978-2005
Abraham Hendrik Thesingh, leraar, 1933-1937, 1945-1952 Jan R. Ruiter, tuinman, 1978-.....
Oebele de Boer, leraar, 1933-1946 M. Verhoef, lerares, 1978-1984-....
Georg Hendrik Kolk, leraar, 1934-1950 ing J.W. Holtes, leraar, 1978-1984-....
ir. Jan Heemstra, leraar,1935-1941 ir. H.Y. Alkema, leraar, 1979-1984-....
J. Huitema, onderwijzer, 1936-1939 Piet Rauwerda, leraar, 1979-2004
Jaap van der Walle, hovenier, 1936-1971-... ir. H.Wijnants, leraar, 1980-1984-....
Gerrit Jan Schipdam, Chef kweker, 1937 - 1944 A. Rijkmans-van Kampen, lerares, 1980- 1981
G. van de Burg, onderwijzer, 1939-1944 ir. J.M. Dekker, leraar, 1980 - 1981
Huisman, onderwijzer, 1939-1940 ir. Y. A. Ypma, leraar,1981-1984-....
A.S. Planting, onderwijzer, 1939-1940, 1944 Bart van Lohuizen, leraar, 1981-1984-....
ir. Pieter Jacobus Winterdijk, hoofd der school, 1940-1941. ir. M. Holtslag-den Toom, lerares, 1981-1983
drs. J. Guittart, leraar, 1941-1945 ir. H.J.M. (Harry) de Coo, leraar, 1982-1995
School was op last van de bezetter gesloten van 6 december 1941 tot februari 1942 ir. A.J. Mantingh, leraar, 1982-1984-....
Jan Bisschop, tuinman, 1941-1986 G. Spaargaren, leraar, 1983-1984-.1989
A.H. Nieman, onderwijzer, 1942-1956 G. van de Heuvel, leraar, 1983-1989
Gerardus Jan Pannekoek, leraar, 1942-1946 E. E. Kist, lerares, 1983-1984-....
Wilhelmus Jacobus Marie Janssen,chef boomteelt, 1943-1945 M. P. Moeskops, leraar 1984-1985, 1986 - 1988
Johan van Leenhoff,  hoofd der school, 1943-1945 ir H.M.G.W. (Leonie) Barnier. lerares, 1984-...
Jan Hahn, chef bloemen en bollen teelt, 1944-1950  ir. M. Boekelo, leraar, 1984-1985
Gerrit H. van Maanen, tuinman, 1945-1945 J.H. Donker, leraar, 1984 - 1986
ir. Cornelis Marinus van der Slikke, 1945-1947 dr. S. Keizer, lerares, 1984-1985
ir. Henk Burgmans, leraar,1945-1948 ir . J.H.J.G. Muffels, lerares, 1984 -1985
ir. Dirk (Dick) van Raalte, leraar, 1945-1979 A. Beenen, leraar, 1984-....
Geke R. Hollema, leraar, 1946-1956 drs. P.J. Ebbers, leraar, 1984-...
ir. H. W. Daniëls, leraar, 1947-1947 W. Ph. ten  Klooster, leraar, 1984-1986
A.. Stroink-Rijkmans, lerares, 1947-1950-..... ir. D.J. (Jan) Nijman,leraar,  1985-2009
Tjittze J. van Minnen, onderwijzer, 1947-1953 T.A. Aeneae Venema, tuinman, 1985-1985
ir. Gijsbert Cornelis Dijkgraaf, leraar, 1947-1966 J.T.P.M. Koster, tuinman, 1985-....
ir. P.J. Meereboer, onderwijzer, 1948-1956 C. H. Groen. leraar, 1985 - 1987
Gerrit Lubberts, chef fruitteelt, 1948-1977 J.W. Horsting, leraar, ....-1986
Wim P. van Winden, chef groente/zaadteelt, 1946-1956 mr. drs. Th. H. Meeuwis, leraar, 1986-1987
J. Meinen, chef bloemisterij, 1950-1958 P.Boerma, leraar, 1986-....
J. Borkent, leraar, 1951-1951 R. de Haan, leraar, 1986-....
ds. Johannes Arend Poelstra, onderwijzer, 1952-1956 ir. E.J. Kleppe, leraar, 1986-1989...
Roelof Kisteman, praktijkleraar, 1953 - 1971 (1974) N. Blaauwiekel, tuinman, 1986-....
Hendrik Jan Klumpers, onderwijzer, 1953-.... H.J.C. van de Westeringh, tuinchef, 1987 - 1988
Egbert Kramer, leraar, 1953-1980  L.G. Lemmens-van de Wal, lerares, 1987-1988
Appie Veldhuizen, tuinman, 1954-1987 A.J. Koudenburg, leraar, 1987-....
W. Boertje,  tuinman, 1955-1980 J.J. Bakker, leraar, 1987 - ...  , 1989-.....
F.C. de Roder, leraar, 1956 H.J.J. Pas. leraar, 1988 - ...
Johan A. A. (Jan) Moolhuizen, chef boomteelt, 1957-1977 D. Cranendonk, tuinman, 1986 - 1989
S. de Vries, chef groenteteelt, 1957-... B. van der Ploeg, leraar, 1988
Frank Hettema, 1957-1988 H. Pruisscher, leraar, 1988-.....
Johannes Meijer, leraar, 1958-1983 J. Oosterhof, voorman, 1986-1988...
ds. Pieter Cornelis Schoonenboom, leraar, ....-1960 M. Baas-Akkerman, lerares, 1988-....
ir. Anne Willem Jurriaanse, hoofd der school, 1962-1983 ir. N.J. Ykema, lerares, 1988-....
ds. Abram Burger, leraar, ....-1962 F. Veurman, leraar, 1988-1990
C. Oord, leraar, ....-1963 E.M. Blokzijl, lerares, 1989-...
ds. Dirk Theodorus Rutgers, leraar, 1962-1966 P.A. van der Leij, leraar, 1989-....
Peter Kamphuis, leraar, plv directeur, 1964-1982 B.H. Assies, leraar, 1989-....
J. Boers, leraar, 1963-1964 S.L. Hofstra, Leraar, 1989-1989
ir. Carel J. Gerritsen, leraar, 1965-1978 B.J.A.M. (Ben) Demmer, leraar, 1989-....
J.J. van Dijk, leraar, 1965-1970 Dinand B. Pilon, leraar, 1989-....
J. Pietersma, leraar, 1963-1966 D. van Egmond, leraar, 1989-....
A. M. Vermaat, leraar, ....-1965 S. van de Weg, leraar, 1989-...
T.S. Kiestra, leraar, 1966-1971 ir. Frens Schuring, leraar, 1989-....
ds. Mintje (Menno) Strikwerda, leraar, 1966-1968 ir. A. van Loon-Vredentuin, lerares, 1989-....
L. ten Kate, leraar, 1966-1969 Per 01-08-1990 fuseerde de G.A. van Swieten Middelbare tuinbouwschool met de Middelbare Landbouwschool Meppel, Christelijke Lagere Agrarische School Meppel en de Lagere Agrarische School te Wolvega tot het AOC F-M-W Per 01-08-1994 een hernieuwde fusie, het AOC FMW ging samen met het van Elema College (oa te Assen, Eelde en Emmen)  06-09-1994 werd nieuwbouw geopend.
H. van den Bos, leraar, ....-1967
F. Veldhuizen, .... - 1968 ir. Ewald Lehman, h.d.s. , 1995-1998
G. Verboom, .... - 1968 Dirk Bouwman, h.d.s. 1998-1999
ir. K.L. Blokzijl, leraar, 1968,  ...-1984-1997-.... Peter G.J.van 't Rood, h.d.s., 1999-2004
G. Prikken, .... -1968 Hoewel al eind 1999 werd begonnen met de verhuizing naar Meppel is deze pas definitief afgerond  eind 2004/begin 2005 en hield de school op te bestaan. 
D.J. de Jong, leraar, 1968 - 1969
Naar boven
Bosbouwschool Frederiksoord (1888-1902)
De bouw van de school werd in juli 1887 gegund aan J.E. Mulder te Noordwolde voor fl 7110,- Gulian Cornelis Spengler, leraar-schoolhoofd, 1888-1902
Naar boven
Zangschool Frederiksoord (01-10-1885 x .... )
Harm Rodenboog, oprichter en h.d.s.,1885-....    
Naar boven
Christelijke lagere school Nijensleek "De Bron" (1923-heden)
School werd geopend op 16 mei 1923   Herman Dekkers, hoofd der school, 1969-1979
Het eerste schoolbestuur in 1923, klik op logo Pieter P. Veldhuyzen, onderwijzer, 1969-1974  
Jacob van der Laan, hoofd der school, 1923-1928 Delfsma, handwerklerares, ....-1970-1979  
Arend Kolhoff, onderwijzer, 1923 -1928-.... Douwe Huisman, onderwijzer,1974-1992
Johanna Cornelia Wagter, handwerkonderwijzeres, 1923-1932 Teun van Sligtenhorst, directeur, 1979- 1990
Klein, onderwijzer, ....-1927-1936-.....   M. Booy, handwerklerares, 1979-1998-....  
Johannes de Vries, hoofd der school, 1927-1931 Joke A. Reinders-Makkes van der Deijl, onderwijzeres, 1977-1997
Hendrika Leeuw, onderwijzeres, 1930-1931 Gerjanne  Steenbergen-van de Brink, onderwijzeres, 1985 - 2015
Arnoldus Feitsma, hoofd der school, 1931-1962  Heb Huibers, directeur, 1990-1999
Johannes Boersma, onderwijzer, 1931  Lucie Brandsma, muzieklerares, 1990-1998-....
Vrougje Prinsen, onderwijzeres, 1931-1938-.... H. Hulshof, onderwijzeres, 1992-1998-....  
.... van Dijk, onderwijzeres, ....-1934-1938-.... Jans Huibers, onderwijzeres, 1993-2000-.....
Klaas Zeelte, vervangend onderwijzer, ...-1936-1938-.... Miranda Teusink, onderwijzeres,  1997 -....  
Kuipers, onderwijzer, ...-1936--.... Bas van der Horst, directeur, 1998.- 2000 -....
J. H. Bos, tijd. hoofd der school, ...-1938-... Anne van de Giessen, , directeur, 2004-2013
Francisca Catharina van Ginhoven-van den Ende, tijd. onderwijzeres,   ....-1938-....  Linda van de Berg, onderwijzeres, .....- 2011  
J, Meier, onderwijzeres,  1934-1938-....   Annieke Zantinge, onderwijzeres, ....-2009 - ....
K. Greven, onderwijzeres, 1933-1938-....  Annerieke van der Staay, onderwijzeres, ....-2009-2011  
Herman de Boer, onderwijzer, 1938-.... Liesbeth Leerink, onderwijzeres, ....- 2009 - heden (2018)
Hendrik Jan Hetebrij, onderwijzer, ....-1938-.... Reinier de Boer, onderwijzer, ....- 2009- .....
Nienke Hessels-Bergsma, onderwijzeres, 1941-1948 Diny Bissschop, onderwijzeres, 2009 - 2014
N. Beute, handwerklerares, ....-1946-....   Toniët Oosterhuis, onderwijzeres, ....-2015
Herwijnen, handwerklerares,  ....-1946-....   Ilse Beumer, onderwijzeres, 2012-.....
van der Giessen, onderwijzer, 1948-1950-.... Corine Pieffers, directrice, 2013-2018
Roelf de Boer, onderwijzer, 1948.-1949 Marjolein Tissingh, onderwijzeres, 2014-heden (2018)
Winters, onderwijzer, 1953-1954-....   Evelien Gerards, onderwijzeres, ....-2017-2018
J. ter Horst, onderwijzer, 1957-1960 Ina de Weerd, onderwijzeres, ....-2017-heden(2018)
Kiewiet, onderwijzer, ...1959-1964-....   Lonneke Stoffers, onderwijzeres, ....-2017-2018
Nico Willem Renger, hoofd der school, 1962-1966 Annet Bos, onderwijzeres, ....-2017-2018
P. van der Steen, hoofd der school, 1967-1969. Anneke Otten, onderwijzeres, ....-2017-heden(2018)
Folkert van der Kooi, onderwijzer, 1965-1970 Irna Oosterhuis, directrice, 2018-.....
Hagedoorn, onderwijzer, ....-....   Ilse van der Gun, onderwijzeres, 2018-....
J. Beute, onderwijzeres, ....-....   Lotte de Munck, onderwijzeres, 2018-....
Visser-Peereboom, onderwijzeres, ....-....   Laura van Noord, onderwijzeres, 2018-....
Naar boven
Openbare lagere school Nijensleek ( 1808-1972)
Vanaf zeker circa 1808 als een zgn. winterschool bestaand, toen werd de eerste school gebouwd. Lolke de Boer, hoofd der school, 1914-1920
Jan Jans Keizer, ...-1825-1846 Gerhardus Hendrickus de Vroome, tijdelijk onderwijzer, 1914-1915
In 1837 melding van de school te Nijensleek in de Staatscourant n.a.v. van een plaats gevonden hebbende omzetting van een zgn. "winterschool" naar een normale, het gehele jaar door  lesgevende school. Stond vanaf begin tot zeker 1847 bekend als bijschool van Vledder Annie Hulst, onderwijzeres, 1916-1923
In 1909 werd de school verbouwd en een derde lokaal toegevoegd, pas in 1916 werd besloten een derde onderwijzer aan te stellen die in 1917 begon, het lokaal stond 8 jaar leeg.
Uhl, Antoon Reinhard, ondermeester, 1849-1953 Klaas ter Horst, onderwijzer, 1917-1921
Cornelis Bouten, 1853-1854 Hendrik Cornelis Groeneveld, hoofd der school, 1920-1932
Gerrit Argelo, 1854-1857 Harm Jan Kolk onderwijzer, 1921-1931
Douwe Hoogeveen, hoofd der school, .1857-1860 Grietje A. Jager, onderwijzeres, 1923-1930
Hendrik Fake Aukes, hoofd der school, 1861- 1862 Antje Porte, onderwijzeres, 1931-1936
Oede Jacob Ellerbroek, onderwijzer, 1861-1861 Geertje Sijke van den Bosch, onderwijzeres, 1930-1946
Jannes (Roelofs) Pol,hoofd der school, 1864-1866, Jochem Blaauboer, hoofd der school, 1932-1963
Wiecher Nieuwenhuis,  wnd.onderwijzer, 1864 Geert Jan Oostindie, onderwijzer, 1941-1943
Hermanus Hoving, hoofdonderwijzer, 1867-1874 Alie Bult, onderwijzeres, 1941-1943
Op 27-01-1867 werd de status van de school bij gemeenteraadsbesluit veranderd van hulp school in hoofdschool. Sake Russchen, onderwijzer (tijdelijk), 1943-1945  
Anne Mari Meijer Drees, hoofd der school,1874 - 1906 Luite Bethlehem, onderwijzer, 1945-1948
K. J. Vink, ....-1880, hulponderwijzer Albertha Hilkemeier, onderwijzeres, 1945-1946 
..... Kramer, onderwijzeres handwerken, 1881-1881 Betrekken van de nieuwbouw aan de Schoolweg in december 1950
Nieuwbouw van de school aan de Hoofdweg werd geopend op 05-09-1886, gebouwd door aannemer de Vries uit Oldeholtpade met een aanneemsom van fl 6247,- M. Boering, onderwijzer, ....-1948-1950-.....
Alijda Hermanna Ellerbroek, onderwijzeres handwerken, 1886-1893, 1902 -1906, 1907-1908 C.L.J. Carelse, onderwijzeres, 1948-1950 - ....
Sikko Kapinga, onderwijzer,1887 - 1888 Cornelia de Wit-van der Veen, onderwijzeres,1952-1952
Sibren Smits, onderwijzer, 1888-1895, 1897-1900 van Leusden, onderwijzeres, .....-1953-.....  
Henderika Femmigje Ellerbroek, onderwijzeres, 1893-1901 de Wit, onderwijzeres, ....-1953-1955-.....  
Emauel Hendrik Bussemaker, onderwijzer, 1895-1896 Arie Kamans, onderwijzer, 1953-1956  
Klaas He(e)roma, onderwijzer, 1900-1902 Jacoba (Co) Kramer, onderwijzeres, 1954-1972
Gezina Jakoba ten Hagen, onderwijzeres,1902-1907 Wim M. van Eisden, onderwijzer, 1954-1963
Johannes Gerhardus Hazeloop, hoofd der school,1906-1907 Hans Clarenburg, hoofd der school  1963-1966 
Jacoba Danser, onderwijzeres, 1907-1911 Gerard Bos, hoofd der  school, 1966-1969
Jegienus Zuideveld, hoofd der school, 1907-1914 Hendrik J. Bruining, hoofd der school, 1969-1972
Jacoba Gerhardina Kuiper, onderwijzeres, 1911-1913 J. Ekkelenkamp-Dekker, onderwijzeres, ....-1972  
Iemkje Ploegsma, onderwijzeres, 1913-1916 De school werd in 1972 gesloten  
A. van der Heide, tijdelijk onderwijzer, 1913-1914      
Naar boven
Kleuterschool Vledder (.... x 01-08-1985)
Albertje Bel, leidster, 1959-1963 Hilly Bijker , hoofdleidster ....-1964-1973-....
.... Schurink, leidster, ....-1965-.....   W.Kuiper, leidster, 1973-....  
.... Muurling, leidster, ....-1964-.....      
Naar boven
Openbare lagere school Vledder (de Hoekstee). (....-1801-heden)
Stond rond 1847 bekend als hoofdschool van Vledder. en was gevestigd in wat nu "de Gerf" is Peter Kamphuis, hoofd der school, 1957-1961, 
Pieter Lijkels, onderwijzer, ....-1801-1809 G. Heida,  onderwijzeres, 1959-1962  
Jan Hessels van Wolda, 1812-1824  C. van de Bos- Dees, onderwijzeres, 1960-1961  
Hendrik Mulders,onderwijzer 1825-1852-..., h.d.s., ....-1860 Wim M. Boneschansker, onderwijzer, 1960-1967
Eind jaren 1880 verhuisd naar nieuw gebouwde school op plek waar nu de Tippe staat Albertus (Bertus) Beverdam, hoofd der school,1961-1989
Gerrit Hermanus Molenwijk, onderwijzer, h.d.s., 1861-1901  G. de Vries-Rienks, onderwijzeres, 1961-1962  
Willem Doodhagen (sr), kwekeling, ....-1872-1873-... B. Alberts-Bel, onderwijzeres, 1961-1963,  
Cornelis Groeneveld, onderwijzer, ....-1879-1918  J. B. Jurgens, onderwijzeres, 1962-1967
Johanna Palmbos, onderwijzeres handwerken, 1881-1881 Hendrik Vegt, onderwijzer, 1966-1971
Johannes Willebrordus Busscher, onderwijzer, 1883-1885 Johanna Berendina Leerink,  onderwijzers, 1967-1971
Alijda Hermanna Ellerbroek, onderwijzeres handwerken, 1886-1893 Fimkje Winters- Dijkstra, onderwijzeres, 1966-1972
Gerhard ten Brink, onderwijzer, 1886-1891 Frits Fink, onderwijzer, 1970-1977
Martinus Jacobus Bruining, onderwijzer, 1891-1892 Maria Gezina Sloot-Rolink, onderwijzeres, 1970-1974
Jan Rodenboog, onderwijzer, 1892-1894 Carla Gezina Kranenborg, onderwijzeres, 1972-1974
Henderika Femmigje Ellerbroek, onderwijzeres, 1893-1901 Johanna ten Zijthoff,  onderwijzeres, 1973-1977
Magrietha Henderika Ellerbroek, onderwijzeres, 1894-1896 Lijntje Johanna (Jolijn) Winters-Burgers, onderwijzeres, 1973-2001-.....
Gezina Jakoba ten Hagen, onderwijzeres, 1897-1902 Ger van Son, onderwijzer, 1975-1977  
Dirk Cupery, hoofd der school, 1901-1915 Jacoba Pietertje Wieken-Oosting, onderwijzeres, 1976-1978
Albertha Hilkemeier, onderwijzeres, 1902-1943 Judith Gerrits-Boerman, onderwijzeres, 1976-1980
Jan Hendrik Klein, onderwijzer, 1903-1908 A. J. Blijham, onderwijzeres , 1977-1983
Jan Groeneveld, onderwijzer, 1908-1909 Gerben Douna, onderwijzer, 1977-1991
Gerardus Meinardi, hoofd der school, 1916-1930  Joke Otten-Simonis, onderwijzeres, 1977-2001-....
Hendrik Tjalling de Vries, onderwijzer, 1919-1922 Wolter Prikken, onderwijzer, 1978-1979
Menzo Jakob Ockels, onderwijzer, 1922-1927 Walter Alphonsus Annink, onderwijzer, 1978-1984
Willem Blomsma, hoofd der school, 1930-1957 Tetsje van Zetten-Zijlstra, onderwijzeres, 1979-1980
Catharina Aaltje Hopma, onderwijzeres, 1934-.... Geert Meekhof, onderwijzer, 1979-1983
mej. J. Bakker, tijd. onderwijzeres, ....-1934-.... Rond 1980 werd nieuwe school aan de Hoek betrokken, oude school op de hoek van 't Steegien werd afgebroken.
Alie Bult, onderwijzeres, 1941-1943   Jan Adams, hoofd der school, 1989 - 2002
C.J. Duiven, tijd. onderwijzeres, 1942-1942 Marijke Dibbits, onderwijzeres, 1980-1990 
Zwaantje Blokzijl, onderwijzeres, 1942-1944 Jaap H. Schipper, onderwijzer, 1983-1985
Gerrit Jan Schulting, tijd. onderwijzer , 1943-1944 André C. Westerveld, hoofd der school, 2002 - 2018
Jantje van der Weg, tijd. onderwijzeres, 1944-1945 Renate Fledderus, onderwijzeres, .... - 2008 - 2014
Gesina Los, onderwijzeres, 1944-1946 Janneke Walstra-de Niet, onderwijzeres, .... - 2008 - 2014
J. Barelds, onderwijzeres, ....-1946 Marije de Boer, onderwijzeres, ....- - 2008 - heden (2016)  
Sake Russchen, onderwijzer, 1946-1946 Monique Frijhoff, onderwijzeres, ....- 2008 - heden (2016)
Christina Th.W. van Minnen-Bos, onderwijzeres, 1946-1948  Sharon Bruggink, onderwijzeres, ....- 2008 - heden (2016)
Albert J. Mooi, onderwijzer, 1947-1948 Deirdre Smit, onderwijzeres, ....- 2008 - 2009 - ....  
R. Vos-Hummel, tijd. onderwijzeres, 1948-.... Saskia Room, onderwijzeres, ....- 2008 - 2014
Trijntje J. Houtman, onderwijzeres, 1948-1954 Wim Witmer, onderwijzer, .... - 2008 - 2014
Jaaptje ter Haar-Werkman, onderwijzeres,1952-1955 Henny Eding, onderwijzeres, .... - 2008 - heden (2016)
Cornelia de Wit-van der Veen, onderwijzeres, ....-1952, 1952 Ria Molenkamp, onderwijzeres, .... - 2008 - 2019
Paulus C. van der Linden, onderwijzer, 1952-1954  Hennie Boers-Timmerman, onderwijzeres, ...- 2008 - 2014
Barbara Suphemia le Loux-Vreeling, tijd. onderwijzeres, 1952-1954 Eppie Plat, onderwijzeres, ....- 2008 - 2009 - .....
Aaltje van Leusen-van Egten, tijd. onderwijzeres, 1954-1954 Per 01-08-2014 gefuseerd met OLS Vledderveen    
Rond 1955 naar nieuwe school aan 't Steegien/de Hoek, oude school werd gymnastiek locatie Sanne Joenje, onderwijzeres, 2014- 2015
Jan Martens,  onderwijzer, 1954-1957 Ramon Mones, onderwijzer, 2014-.heden (2016)
Lutina Andreae-Talen, tijdelijk onderwijzeres, 1955-1959 José Meijer, onderwijzeres, 2014-heden (2016)
G. Bakker, onderwijzer, 1957-1960   Roanne Rozeboom, onderwijzeres, 2014-heden (2016)
    Albert Elken, hoofd der school, 2018 - heden
Naar boven
Openbare lagere school Vledderveen (de Heidehoek) (1909-2015)
School werd geopend op 01 oktober 1909, de bouw kostte ƒ10423,85 terwijl ƒ 1462,51 aan meibilair en onderwijsmiddelen werd besteed.   C.G. (Corrie) Schumer, handwerkonderwijzeres, 1931-....
Jan Guichelaar, hoofd der school, 1909-1911 Elisabeth Petronelle Wierda, onderwijzeres, 1939-1940-....
Jan Groeneveld, onderwijzer, 1909- 1913 Ben Boers, onderwijzer, ....-1962-1965-....
Anna Geertruid van Heek, onderwijzeres, 1909-1912 Titie Hoogeveen, onderwijzeres, ...-1962-1966-....
Bernard Kranen, tijdelijk onderwijzer,  1911-1911 Wim M. van Eisden, onderwijzer, ....-...
E. van Beneden, onderwijzeres, 1911-1911 ... van de Berg, onderwijzeres, ....-1964-....  
Albert Jan Baas, tijdelijk onderwijzer, 1911-1912 Tjeerd Oenema, onderwijzer, 1964-1967-....
Gerardus Meinardi, hoofd der school, 1912-1916 Johan R. ten Hoeve, hoofd der school, ....-1971-1973-....  
Iemkje Ploegsma, tijdelijk onderwijzeres, 1912-1913 M.G. Hesse-Visser, onderwijzeres, ....-1970-...  
S.J. du Leroy, onderwijzeres, 1913-1913 Ton van Kalleveen, onderwijzer, 1970-1971
Margaretha Tasma, onderwijzeres, 1913-1914 M. Boelens, onderwijzer, 1971-1973- ....  
Thomas Riemersma, onderwijzer, 1913-1918 C. Vermaat-Felix, onderwijzeres, 1971-...  
Sjoukje Blaauw, onderwijzeres, 1914-1916 Allart Wieken, hoofd der school, ....-1976-...
Annie Hulst, tijdelijk onderwijzeres, 1915-1916 Mijle Zijlstra, onderwijzer, ....-1974-....
Klaas van der Werff, hoofd de school, 1916-1920 Harm-Jan Tiemens, hoofd der school, ....-1980-1982-....
Anna Hermanna Gerharda Ellerbroek, onderwijzeres, 1916-1920 Gert Jan van Dalen, onderwijzer,  ...-1982-1985-.....
Leonardus Hendrikus Fontein, onderwijzer, 1918-1919 Sake Hof, hoofd der school, ....-1984-1991
Johan Cornelis van der Worp, onderwijzer, 1920-1921 Alie Punter, onderwijzeres, 1986 (?) - 2012  
Sina Jansen, onderwijzeres, 1920-1921 Sanne Joenje, onderwijzeres, 1989 - 2014
Harm Jan Kolk onderwijzer, ....-1921 Gerben Douna, directeur,  1991- 2014
Abraham Jacobus Rusch, onderwijzer, 1921-1956.  Annemarie Dekker, onderwijzeres, 1998(?) - 2005
Hendrika Johanna Duursma, onderwijzeres, 1921-1922 Miriam van Biljouw, onderwijzeres, 2000 - 2001
Pieter Zwart, hoofd der school, 1922-1927 Wytske Bijstra, onderwijzeres, 2000 - 2014  
Marten Hoekstra, hoofd der school, 1927-1964 Lucie Brandsma, muziekonderwijzeres,  ....- heden
Jantje Bleeker, onderwijzeres, 1922 -1930 Alien Offereins, godsdienstonderwijs, ....- 2014  
Christina Th. W. van Minnen-Bos, onderwijzeres, 1930-.... , ....1960-....  Francina Potiek, onderwijzeres, 2008 - 2014
Johanna H. Kolk, onderwijzeres, ...1930-1940 Ingrid Jantzen, onderwijzeres, .... - 2011 - 2014  
    Per 01-08-2014 gefuseerd met OLS Vledder, sluiting per 01-08-2015  
Naar boven
Kleuterschool Wilhelminaoord (....-1970-1973-....)
N. Akkerman-Korte, hoofdleidster, ....-1970-1973-....      
Naar boven
Openbare lagere school Wilhelminaoord (Rijksschool II, nu de Kievitshoek) (1821-heden)
Gevestigd aan wat nu de Oranje laan heet vanaf 1821. De school was, i.v.m. de weigering van het gemeentebestuur van Vledder het onderwijs over te nemen van de maatschappij van Weldadigheid, gesloten van aanvang 1862 tot midden 1863,  ging vanaf 01-05-1868 verder als Rijksschool II Hendrik Leonard Bleeker, onderwijzer, ....-1930-1932-....
..... Mol, onderwijzeres, ....-1939-....  
Jacob Kornelis Mulder, onderwijzer, 1821-1824 Albert J. Mooi, onderwijzer, ....-1940-....
Jacob Remmelts Booij, hoofdmeester, 1824-1828 Alie Halbertsma, onderwijzeres, 1939-1949 -....
Johannes Henricus Geraets, ondermeeester,  1818/1819-1825 G. Jager, onderwijzer, ....-1948
Dirk Johannes Smith, ondermeester, ....-1827-1831 Christina Th.W. van Minnen-Bos, onderwijzeres, 1948-1958
Hendrik de Nekker, onderwijzer, 1827-1828, 1831-1832. Emilie Dijkgraaf-Was, onderwijzeres, ....-1950
Martinus Uhl, ondermeester,1824-1825, hoofdmeester, 1828-1862  Steven Winkelman,hoofd der school, 1950-1955
Janus Meijer Drees, ondermeester, 1832-1835 le Loux, onderwijzeres, ...-1952-....  
Gerardus ten Hoeve, bijschoolhouder, 1832-1836 van der Klei, onderwijzeres, ...-1952-1955-....  
Stephanus Molewijk, hulponderwijzer,  ....-1832 In december 1953 werd de vernieuwde school, gevestigd aan het eind van de Koningin Wilhelminalaan en die als vervanging diende van de in 1873 gebouwde school, geopend.
Daniël Wasch, ondermeester, onderwijzer, 1833-1839
Klaas Kolkers, ondermeester, 1836-1837 Geert de Vries, hoofd der school, 1955-1965
Albertus Albertsma bijschoolhouder, 1839-1863 Joh. K.(Jan) van der Veen, onderwijzer, 1961-1973-...
Klaas Teeuwes Albertsma, hulponderwijzer, 1840-1864 Klaasje Bos, onderwijzeres, 1962-....  
Antonie Reinhardt Uhl, ondermeester, 1842-1849 Fake H. Veen, hoofd der school, 1965-1972
Oede Jacob Ellerbroek, ondermeester, 1854-1855 Anneke Posthumus, onderwijzeres ....-1964-.....  
Jacob Eilders, ondermeester, 1854-1857 Geke Hollanders-Puper, onderwijzeres, ...-1967-1970
Gerrarddus van Dalen, hoofd der school, 1863-1863 E. Stobbe, onderwijzeres, 1971-....  
Teunis Stollinga, onderwijzer, h.d.s., 1864-1864 In 1972 verhuisde de school van de locatie aan de Koningin Wilhelminalaan naar de Linthorst Homanstraat  
Jan Uilenberg, hoofd der school, 1865-1866 J. R. Dijkstra, hoofd der school, 1973-1976
Jannes Pol, hoofd der school, 1866-1892 A. Z. Christiaans, onderwijzeres, ....-1972-1973-....  
Jantinus Albertus Oostergetel, hulponderwijzer, 1868-1870-... M. de Ree, onderwijzeres, ....-1972-1973-....  
Johannes Hendrikus Veldmeijer, hulponderwijzer, 1872-1874 Douma, onderwijzeres, ...-1973 - 1974  
De school verhuisde van de Oranjelaan naar de Koningin Wilhelminalaan en werd daar op 22-04-1873 geopend.   Alie Paulusma, onderwijzeres, ....-1975-1996-.....
Jan Havinga, hulponderwijzer, 1874-1875 Lammie Roffelsen, onderwijzeres, 1975-1998
Antonij de Ronde, hulponderwijzer, 1875-1879 Albert R. Visser, hoofd der school, 1976-1997  
Willem Doodhagen (sr), hulponderwijzer, 1876-1881 Mijle Zijlstra, onderwijzer, ....1974-1983-....
Jan Willem Vossebelt, onderwijzer, 1882-1883 Jannes Hofsteenge, onderwijzer, ....-1990-1992-.....
Roelofje Goudfrooij-Camphuis, onderwijzeres, 1882-.... Thijs Hofstee, onderwijzer, ....-1996-....
Jan Kolk, onderwijzer, 1883-1916-...... Matthieu Boonstra, onderwijzer, ...-1999-2001-....  
De school werd in 1885 verbouwd   Erna Smid, onderwijzeres,  2001 - heden (2017)
Susanna J.C. Schuuring, onderwijzeres, 1887-.... Baukje Huijsse- de Jong, directeur, ...- 2008 - 2016
Lina Mulders, onderwijzeres, 1890-1903 Gerben Nijsingh, onderwijzer, .... - 2008 - 2014
Jan Lijsten, onderwijzer, hds,1893- 1901 Miriam van Biljouw, onderwijzeres, 2001- heden (2016)
Elisabeth de Boer, onderwijzeres, 1894 - 1899 Eppie Plat, onderwijzeres, .... - 2014-.....
Cornelia Geziena Pol, handwerkonderwijzeres, 1895 - 1900 Marijke Dibbits, onderwijzeres,  ...- -2008-2012
Jacob Deuzeman, hoofd der school, 1901-1925 Gerard B. Eummelen , onderwijzer, ....- -2008- 2018
Marten Jacobus Bleeker, onderwijzer, 1902-1903 Karin van Wijk, onderwijzeres, 2012 - heden (2017)
Johannes Jongebloed, onderwijzer, ....1908-1916-.... Heleen Gort, onderwijzeres, ....- 2012 - heden (2017)
Tetje Tietema-Schaaf, onderwijzeres, ....-1914-1938-.. Jacolien Adolf-Koning, onderwijzeres, ....- heden (2017)
Petrus Johannes (Piet) Kingma, onderwijzer, 1917-1919 Suzanne Hessels, onderwijzeres, 2014 - heden (2016)
Jakob Noorman, onderwijzer , 1920-.... André C. Westerveld, hoofd der school, 2016 - 2018
Rudolf Frederik Ockels, onderwijzer, 1921-1930-........ Kim Hilberts, onderwijzeres, ....-2016-2017-....
Georg Hendrik Kolk, hoofd der school, 1926-1950 Hansfried Broos, onderwijzer, ....-2016-2017-....
Johanna H. Kolk, onderwijzeres, ....-1926-... Albert Elken, hoofd der school, 2018 - heden
Naar boven
Onzeker
Van onderstaande persoon werd aangegeven dat hij werd geplaatst in Frederiksoord. Uit de ons tot nu toe ten dienste staande gegevens blijkt niet waar hij daadwerkelijk was geplaatst. Vaak werd in het bericht aangegeven Frederiksoord terwijl Wilhelminaoord,of Boschoord werd bedoeld. We hopen de in deze subrubriek staande persoon te zijner tijd  alsnog op de juiste plek te kunnen zetten en daarmee deze subrubriek op te kunnen heffen.
Hidde Wiebes Korenstra, hulponderwijzer, ....-1876    
Naar boven

Terug naar nieuwspagina

*