Toen en Nu
 
Vledder, landgoed Vledderhof.
 
Het oorspronkelijke landgoed  en stamt uit circa 1740 en het hoofdgebouw werd ongeveer een eeuw later door brand verwoest. Rond 1832 werd er door de erven E.S. van Roijen een huis met erf gebouwd, mogelijk niet helemaal op precies dezelfde plek. Rond 1868 werd de huidige boerderij gebouwd, of dit noodzakelijk was i.v.m. de bouwkundige staat van het in 1832 gebouwde pand, tekort schietende gebruiksmogelijkheden of een gevolg van brand is niet bekend. Wel is duidelijk dat er in het gebouw nu nog muurwerk van de bouw uit 1834 zit verwerkt. Rond 1904 is het bedrijfsdeel uitgebreid. Waarschijnlijk is toen ook het voorste woondeel opgehoogd  waardoor men vanaf die tijd kan spreken van een landhuisachtig, of buitenhuisachtig, voorkomen. Heette het landgoed eerder Boschlust voerde het tot 1932 de naam Schoonoord, deze naam werd door de nieuwe eigenaar omgedoopt in Vledderhof. Met het toezicht op de bossen en landerijen was gedurende 45 jaar Hendrik Wiegman als boswachter/jachtopziener verantwoordelijk, hij was in dienst van de familie van Vredenburch en woonde aan wat nu Solweg nr 2 te Vledder is, een boerderij die eveneens eigendom van de familie van Vredenburch was. Na de storm in 1972 werd een groot deel van het oorspronkelijk 160 ha grote landgoed verkocht aan de stichting het Drentse Landschap en bleven er nog circa 22 ha van het landgoed intact. Het is altijd in particulier bezit geweest. Dat de huidige, zeer verzorgde uitstraling, van pand en omringende tuin in het recente verleden wel eens anders is geweest getuigen de foto's  vanaf nr 7. In de periode na 1998 is het door de toenmalige bewoner zeer grondig gerestaureerd. Zo zijn alle voor de -vee- boerderij benodigde bedrijfsgebouwen gesloopt en zijn de vrij komende gronden helemaal opnieuw ingericht waarbij er is aangeknoopt bij wat in het verleden gebruikelijk was dus een siertuin en een "nuttig"deel dus moestuin, bessentuin enz.  En was het eerder vooral een boerderij met een vervallen voorhuis nu draagt het met ere de naam landgoed Vledderhof en wordt er op zeer bescheiden schaal een bed & breakfast accommodatie gedreven.

Het landgoed heeft, voor zover te achterhalen, vrij veel bezitters gehad.

1832 - 1834 S.J. van Roijen burgemeester van Vledder
1834 - 1842 onbekend
1842 - 1860 mr. I.A van Roijen, Commissaris des Konings te Groningen, zoon van S.J. van Roijen hierboven
1860 - 1868 mr. I.A.Van Roijen en zijn zoon J.H. van Roijen
1868 - ....    mr. B. van Roijen, zoon van I.A van Roijen († 1868)
1904 - ....    J.J. Venema, kwam uit Groningen, door hem werden de verbouwingen uitgevoerd.
1913 - ....    H. Visser koopman in Leeuwarden
1917 - ....    E. M. Oswalt, bankier uit Amsterdam
1919 - 1928 J.E. Schaap zuivelfabrikant uit Nunspeet, E.J.Schaap, landbouwer, W.C. de Zeeuw, zuivelfabrikant uit Nunspeet.
1929 - 1932 Frederik (Freddy) W.A.K  baron van Knöbelsdorff (1865-1932).
1932 - 1979 Jhr. mr. H.F.L.K.  van Vredenburch.
1972 - 1979 A. Duiven (boerderij deel)
1979 - 1998 A. Duiven (het geheel)
1998 - 2005 C. en S. Kalfsbeek
2005 - heden (2017) E.R. Hoetjes

bewoners/pachters boerderij deel (na 1998 geen boerderij meer)
   .... - ....     van de Pol
1932 - 1943  Bartus Nijsingh, info
1943 - 1972 Jan  Nijsingh, Arend Nijsingh (dubbele bewoning), zonen van Bartus Nijsingh
1972 - 1998 A. Duiven 
Jaartallen en namen van eigenaren en bewoners/pachters onder voorbehoud.

Tekst met bijdragen van fam. Hoetjes, Vledder, C. van Vredenburch, Den Haag., C. en S. Kalfsbeek, Paterswolde
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Een indruk van huis en tuin op verschillende tijdstippen
 
 
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
 **